TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Quý khách hàng vui lòng chọn Mẫu số hóa đơn là 01GTKT0/003, site "Cát Lái" nếu trên biên nhận thanh toán có series là CC, site "Hiệp Phước" nếu biên nhận thanh toán có series là EE
Thông tin tìm kiếm
Người dùng chỉ có thể Download tối đa 25 hóa đơn cùng một lúc
Thông tin hóa đơn

   Home   |   Hint   |  Contact   |   Online: 20    |  Version: 3.2.12.17700
Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.