ĐĂNG NHẬP
User Name
Password
Site
Thông báo

Từ 00h-1h và 4h30-5h30 ngày 21/05/2017 hệ thống Eport sẽ tạm ngừng việc phát hành Hóa đơn điện tử(HĐĐT) nhằm nâng cấp hệ thống. Quý khách hàng vui lòng thực hiện xuất lại HĐĐT ngoài thời gian trên, hướng dẫn xuất HĐĐT tại trang 31 trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. Cám ơn quý khách!

|   Home   |   Hint   |  Contact   |   Online: 1379    |  Version: 3.2.0.2
Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.