Đăng nhập
Trang chủ

Thông báo

1. Từ ngày khách hàng thực hiện khai báo chứng từ điện tử theo quy định trong Thông tư 39 (áp dụng từ 05/6/2018​) để hàng hóa của khách hàng hoàn tất thủ tục qua khu vực giám sát hải quan tự động tại Cảng Cát Lái. Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

2. Từ ngày 24/08/2018, SNP thực hiện kết nối Hải quan điện tử, đề nghị Quý khách hàng cập nhật thông tin:
- Đối với Container hàng nhập: bắt buộc khai báo số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport
- Đối với Container hàng xuất: bắt buộc khai báo số quản lý hàng hóa hoặc số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport

(*) Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn Hải Quan Điện Tử.

Lưu ý:

Sau khi áp dụng Thông tư 39/2018/TT-BTC tại cảng Tân Cảng Cát Lái, nhiều khách hàng khai báo không đúng theo quy định của cơ quan Hải quan dẫn đến nhiều trường hợp tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng không được phép lấy hàng mà phải làm thủ tục điều chỉnh tờ khai theo quy định của Hải quan. Đề nghị khách hàng lưu ý cập nhật chính xác các thông tin sau trên tờ khai hải quan:

- Số container phải cập nhật chính xác và lưu ý: phải là chữ in hoa hoặc chữ số, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền và không khai báo ký tự đặc biệt như: dấu cách , ! $ % ^ & * ( ) - = / ? < >

- Đối với hàng xuất :

+ Nếu container được xếp lên tàu tại Cát Lái thì mã địa điểm đích bảo thuế phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển phải khai báo là 2 (hàng container đường biển).

- Đối với hàng nhập:

+ Mã địa điểm lưu kho phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển = 2 (hàng container đường biển)

3. Bắt đầu từ ngày (02/08/2018), Quý khách hàng có thể đóng Phụ Phí Chuyển Cảng và tra cứu Thông tin vận chuyển cont trên Eport !

4. Từ ngày 01/10/2018 hãng tàu MCC triển khai 100% giao Container hàng bằng EDO (lệnh giao hàng điện tử). Đề nghị quý Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký account ePort theo phương thức EDO. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm CSKH: 18001188 (Hotline) hoặc email: tct.eport@saigonnewport.com.vn

Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạ​nh, ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: marketing@saigonnewport.com.vn