Đăng nhập
Trang chủ

Thông báo

1.Đối với trường hợp tạm nhập/ tái xuất container bồn rỗng vui lòng làm thủ tục tại quầy Khu thủ tục-Cảng Cát Lái

2. Từ 22/10/2018, SNP đã bổ sung chức năng đăng ký phương tiện nhận Container hàng nhập. Kính đề nghị Quý khách hàng đăng ký:
- Đơn vị vận tải: tạo tài khoản Eport cấp quyền "Đơn vị vận tải"
- Khách hàng khai báo: Đơn vị vận tải hoặc Số xe trước khi phương tiện đến cảng nhận container hàng nhập.
- Bắt đầu áp dụng 100% với phương án Giao container hàng nhập bằng EDO từ ngày 15/11/2018 với các chủ khai thác của MAERSK LINE, SAFMARINE LINE, SEALAND- A MAERSK COMPANY. Đề nghị quý Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký account ePort theo phương thức EDO. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm CSKH: 18001188 (Hotline) hoặc email: tct.eport@saigonnewport.com.vn

3. Hiện tại link đã có chức năng tra cứu thông tin: số Seal Hãng tàu ( Seal No ), trạng thái Container đủ điều kiện qua khu vực HQGS ( Customs Status, Y hoặc N ), Container đã vô sổ tàu ( Customs Clearance, Y hoặc N ).

4. Từ ngày 24/08/2018, SNP thực hiện kết nối Hải quan điện tử, đề nghị Quý khách hàng cập nhật thông tin:
- Đối với Container hàng nhập: bắt buộc khai báo số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport
- Đối với Container hàng xuất: bắt buộc khai báo số quản lý hàng hóa hoặc số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport

(*) Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn Hải Quan Điện Tử.

Lưu ý:

Sau khi áp dụng Thông tư 39/2018/TT-BTC tại cảng Tân Cảng Cát Lái, nhiều khách hàng khai báo không đúng theo quy định của cơ quan Hải quan dẫn đến nhiều trường hợp tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng không được phép lấy hàng mà phải làm thủ tục điều chỉnh tờ khai theo quy định của Hải quan. Đề nghị khách hàng lưu ý cập nhật chính xác các thông tin sau trên tờ khai hải quan:

- Số container phải cập nhật chính xác và lưu ý: phải là chữ in hoa hoặc chữ số, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền và không khai báo ký tự đặc biệt như: dấu cách , ! $ % ^ & * ( ) - = / ? < >

- Đối với hàng xuất :

+ Nếu container được xếp lên tàu tại Cát Lái thì mã địa điểm đích bảo thuế phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển phải khai báo là 2 (hàng container đường biển).

- Đối với hàng nhập:

+ Mã địa điểm lưu kho phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển = 2 (hàng container đường biển)

5. Bắt đầu từ ngày (02/08/2018), Quý khách hàng có thể đóng Phụ Phí Chuyển Cảng và tra cứu Thông tin vận chuyển cont trên Eport !

Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạ​nh, ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: marketing@saigonnewport.com.vn