ĐĂNG NHẬP
User Name
Password
Site
Thông báo

news Kể từ ngày 29/06/2016 trên WEB Eport (thanh toán phí nâng hạ) đã tích hợp khai báo VGM (Verified Gross Mass) cho Container hàng hạ bãi, chi tiết vui lòng xem tài liệu hướng dẫn tại trang 12-13(khai báo VGM trên web Eport) và 19-20(khai báo VGM từ chức năng import Excel) . Ví dụ:

|   Home   |   Hint   |  Contact   |
Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.