Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập
Trang chủ

[SNP_THÔNG BÁO] TỪ NGÀY 27/3/2023, THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN (CHECK-IN ONLINE) TRÊN EPORT TRƯỚC KHI ĐẾN CẢNG TÂN CẢNG - CÁT LÁI

16/03/2023 Xem chi tiết[#SNP_THÔNG BÁO] TRIỂN KHAI 100% ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN CÂN CONT HÀNG BẰNG XE KHÁCH HÀNG TRÊN EPORT TỪ NGÀY 16/3/2023

15/03/2023 Xem chi tiết[#SNP_THÔNG BÁO] V/V TIẾP NHẬN CONTAINER HÀNG NHỰA PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

15/03/2023 Xem chi tiết[#SNP_THÔNG BÁO] TIẾP NHẬN VÀ XẾP DỠ CONTAINER CHUYÊN DỤNG CÓ HÀNG, CONTAINER QUÁ KHỔ, HÀNG KIỆN RỜI

15/03/2023 Xem chi tiết[SNP_THÔNG BÁO] THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM XÁC NHẬN THÔNG TIN CONTAINER/SEAL VÀ ĐĂNG KÝ CẮT BẤM SEAL

12/12/2022 Xem chi tiết