Đăng nhập
Trang chủ

Thông báo


(*) Hiện tại, SITE GIANG NAM chưa hỗ trợ thanh toán bằng hình thức tài khoản doanh nghiệp (DN) Vui lòng chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ATM hoặc đóng tiền mặt tại quầy Thương vụ Cát lái Giang Nam (Gần khu vực cổng E)


(*) Khách hàng chọn khu vực giao nhận khai báo và thanh toán trên Eport là GIANG NAM (áp dụng cho tất cả các loại container) đối với các trường hợp:

+ Hạ container hàng vào Terminal Cát Lái Giang Nam( Cảng Cát Lái) cho các tàu xuất đi tại các Cảng Cái Mép
+ Lấy container hàng nhập tại Terminal Cát Lái Giang Nam (Cảng Cát Lái) cho các tàu nhập từ Cảng Cái Mép chuyển về Terminal Cát Lái Giang Nam ( Cảng Cát Lái)
Lưu ý:Container hàng LẠNH, NGUY HIỂM chuyển từ các Cảng Cái Mép về NHẬN tại Cảng Cát Lái, chọn khu vực giao nhận ( site) CÁT LÁI, KHÔNG chọn site GIANG NAM

(**) Sử dụng các cổng tại Cảng Cát Lái khi cổng E đi vào hoạt động như sau:

- Container hàng nhập, xuất có khu vực giao nhận khai báo trên Eport là GIANG NAM có thể đi tất cả các cổng A, B, G, E (Ưu tiên cổng E)
- Container hàng xuất có khu vực giao nhận khai báo trên Eport là CÁT LÁI đi các cổng A,B, G như hiện nay (Không được đi cổng E).
- Container hàng nhập lấy tại Cảng Cát Lái đi vào các cổng A,B,G, E nhưng chỉ được đi ra các cổng A,B,G không ra cổng E
- Container Rỗng đi qua cổng D,E


1. Hiện nay, chúng tôi đang nâng cấp chương trình khách hàng thân thiết - SNP LOYALTY, để thiết lập túi tích điểm 2019. Chúng tôi phải tạm ngưng việc sử dụng tiền thưởng trên ePort. Do đó, quý khách sẽ tiếp tục được gia hạn sử dụng tiền thưởng của túi 2018 thêm 30 ngày kể từ ngày chương trình được mở lại (dự kiến được dùng tiền thưởng của túi 2018 đến hết 31/05/2019). Trân trọng cảm ơn.

2.Đối với trường hợp tạm nhập/ tái xuất container bồn rỗng vui lòng làm thủ tục tại quầy Khu thủ tục-Cảng Cát Lái

3. Từ 22/10/2018, SNP đã bổ sung chức năng đăng ký phương tiện nhận Container hàng nhập. Kính đề nghị Quý khách hàng đăng ký:
- Đơn vị vận tải: tạo tài khoản Eport cấp quyền "Đơn vị vận tải"
- Khách hàng khai báo: Đơn vị vận tải hoặc Số xe trước khi phương tiện đến cảng nhận container hàng nhập.
- Bắt đầu áp dụng 100% với phương án Giao container hàng nhập bằng EDO từ ngày 15/11/2018 với các chủ khai thác của MAERSK LINE, SAFMARINE LINE, SEALAND- A MAERSK COMPANY. Đề nghị quý Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký account ePort theo phương thức EDO. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm CSKH: 18001188 (Hotline) hoặc email: tct.eport@saigonnewport.com.vn

4. Hiện tại link đã có chức năng tra cứu thông tin: số Seal Hãng tàu ( Seal No ), trạng thái Container đủ điều kiện qua khu vực HQGS ( Customs Status, Y hoặc N ), Container đã vô sổ tàu ( Customs Clearance, Y hoặc N ).

5. Từ ngày 24/08/2018, SNP thực hiện kết nối Hải quan điện tử, đề nghị Quý khách hàng cập nhật thông tin:
- Đối với Container hàng nhập: bắt buộc khai báo số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport
- Đối với Container hàng xuất: bắt buộc khai báo số quản lý hàng hóa hoặc số tờ khai trước khi thanh toán trên Eport

(*) Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn Hải Quan Điện Tử.

Lưu ý:

Sau khi áp dụng Thông tư 39/2018/TT-BTC tại cảng Tân Cảng Cát Lái, nhiều khách hàng khai báo không đúng theo quy định của cơ quan Hải quan dẫn đến nhiều trường hợp tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng không được phép lấy hàng mà phải làm thủ tục điều chỉnh tờ khai theo quy định của Hải quan. Đề nghị khách hàng lưu ý cập nhật chính xác các thông tin sau trên tờ khai hải quan:

- Số container phải cập nhật chính xác và lưu ý: phải là chữ in hoa hoặc chữ số, phần tiếp đầu ngữ và phần số container phải viết liền và không khai báo ký tự đặc biệt như: dấu cách , ! $ % ^ & * ( ) - = / ? < >

- Đối với hàng xuất :

+ Nếu container được xếp lên tàu tại Cát Lái thì mã địa điểm đích bảo thuế phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển phải khai báo là 2 (hàng container đường biển).

- Đối với hàng nhập:

+ Mã địa điểm lưu kho phải là 02CIS01.

+ Mã phương thức vận chuyển = 2 (hàng container đường biển)

6. Bắt đầu từ ngày (02/08/2018), Quý khách hàng có thể đóng Phụ Phí Chuyển Cảng và tra cứu Thông tin vận chuyển cont trên Eport !

Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạ​nh, ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: marketing@saigonnewport.com.vn