Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập
Trang chủ

[SNP_HƯỚNG DẪN] KHAI BÁO THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN THEO CV SỐ 877/GHSQL-GQ1

05/08/2022 Xem chi tiết[SNP_THÔNG BÁO] THAY ĐỔI NHÁNH TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 1800 1188

01/08/2022 Xem chi tiết[SNP_HƯỚNG DẪN] TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRƯỚC VÀ SAU KHI CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG THEO TT78/2021/TT-BTC

26/07/2022 Xem chi tiết[SNP_THÔNG BÁO] ĐIỀU CHỈNH/ BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI 1 SỐ CƠ SỞ HIỆU LỰC TỪ 15/07/2022

26/07/2022 Xem chi tiết[SNP_THÔNG BÁO] BẮT BUỘC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ XUẤT TÀU ONLINE TRÊN EPORT TỪ 26/08/2021 & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ XUẤT TÀU QUA EMAIL CHO CÁC CONTAINER HÀNG XUẤT CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐKXT ONLINE TRÊN EPORT

26/07/2022 Xem chi tiết