Đăng nhập
Trang chủ

THÔNG BÁO

1.     Từ ngày 01/12/2019, Eport đã bổ sung tính năng:

-Đăng ký khử trùng cho cảng Giang Nam

-Các phụ phí phát sinh (trừ phí điện lạnh) có thể thanh toán được bằng tài khoản thanh toán hộ, hoặc tại "thanh toán dịch vụ" mà không cần đăng nhập tài khoản Eport site Cát Lái

-Mở rộng số bill cho phép nhập 30 ký tự.

-Quý khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng tại link. ( Nhấp chuột vào chữ tại link )


2.     SITE GIANG NAM hỗ trợ thanh toán bằng hình thức tài khoản doanh nghiệp (DN) ngân hàng MSB, MB, VCB.

Khách hàng chọn khu vực giao nhận khai báo và thanh toán trên Eport là GIANG NAM (áp dụng cho tất cả các loại container) đối với các trường hợp:

     Hạ container hàng vào Terminal Cát Lái Giang Nam (Cảng Cát Lái) cho các tàu xuất đi tại các Cảng Cái Mép

     Lấy container hàng nhập tại Terminal Cát Lái Giang Nam (Cảng Cát Lái) cho các tàu nhập từ Cảng Cái Mép chuyển về Terminal Cát Lái Giang Nam (Cảng Cát Lái)

Lưu ý: Container hàng LẠNH, NGUY HIỂM chuyển từ các Cảng Cái Mép về NHẬN tại Cảng Cát Lái, chọn khu vực giao nhận (site) CÁT LÁI, KHÔNG chọn site GIANG NAM


(**) Sử dụng các cổng tại Cảng Cát Lái khi cổng E đi vào hoạt động như sau:

     Container hàng nhập, xuất có khu vực giao nhận khai báo trên Eport là GIANG NAM có thể đi tất cả các cổng A, B, G, E (Ưu tiên cổng E)

     Container hàng xuất có khu vực giao nhận khai báo trên Eport là CÁT LÁI đi các cổng A, B, G như hiện nay (Không được đi cổng E).

     Container hàng nhập lấy tại Cảng Cát Lái đi vào các cổng A, B, G, E nhưng chỉ được đi ra các cổng A, B, G không ra cổng E

     Container Rỗng đi qua cổng D, E


3.     Từ ngày 01/07/2019 SNP ngưng hình thức hỗ trợ tạm thu tại quầy thủ tục với các trường hợp thanh toán cho các hóa đơn có giá trị > 20 triệu

-Quý khách vui lòng thanh toán trên eport bằng tài khoản doanh nghiệp. 

-Quý khách hàng có thể xem thêm thông tin tại https://saigonnewport.com.vn/ho-tro-khach-hang/Pages/huong-dan-khai-bao-va-thanh-toan-eport.aspx

Copyright © 2010 - Sai Gon Newport Corporation. All Rights Reserved.
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạ​nh, ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: marketing@saigonnewport.com.vn